Irodám fő tevékenységei:

Polgári jog

Ügyvédi irodám elsősorban a polgári jog területén tud jogi segítséget nyújtani mind magánszemélyeknek, mind vállalkozásoknak. Vállalom szerződések és egyéb okiratok előkészítését, szerkesztését, véleményezését magyar, német és angol nyelven. Továbbá tapasztalattal rendelkezem követelések behajtása, illetőleg adósságok rendezése területén is. Megbízásom esetén ellátom ügyfeleim teljes körű peres képviseletét bírósági ügyekben is.

Ingatlanjog

Ingatlanok adásvételével, cseréjével, ajándékozásával, bérletével stb. kapcsolatban nagy tapasztalattal rendelkezem. Társasházak alapító okiratának módosítása, társasházi közös használatú területek értékesítése során felmerülő jogi munkálatok is a profilomba tartoznak. Irodám segítséget nyújt ingatlanok értékesítése, bérbeadása során is.

Társasági jog

A cégalapítástól a végelszámolásig segítem ügyfeleimet abban, hogy társasági ügyeik minél gyorsabban rendeződjenek. Nagy tapasztalattal rendelkezem társaságok alapításában, módosításában, végelszámolási eljárások lebonyolításában is. Vállalom a társasági ügyek gyors ügyintézését, költségkímélő megoldásokat kínálva.

Családjog

Családjogi szakjogászként szívesen képviselem, szükség esetén jogi tanáccsal látom el ügyfeleimet családjogi területen: így különösen válással, szülői felügyeleti joggal, tartásdíjjal vagy házastársi és élettársi vagyonjoggal kapcsolatos kérdésekben.

Öröklési jog

Irodám készséggel segít végrendeletek elkészítésében, hagyatéki ügyek rendezésében, mindig szem előtt tartva az örökhagyó érdekeit. Megbízás esetén képviselem ügyfeleimet a hagyatéki eljárás során, így ilyenkor a megbízó személyes jelenléte nem szükséges.

Egyesületi, alapítványi jog, sportjog

Nagy tapasztalattal rendelkezem egyesületek, alapítványok, sport- és nonprofit szervezetek alapítása, alapszabályának, alapító okiratának módosítása, tisztségviselők kinevezése és minden civil szervezeti jogkérdés tárgyában. Különösen a sportjog, sportszövetségek működési területén tudok jogi segítséget nyújtani minden érdeklődőnek.